facebook googleplus instagram linkedin newsletter pinterest twitter vimeo youtube

WARUNKI GWARANCJI NA KOMPONENTY IMPLANTOLOGICZNE – APOLLO®

 

APOLLO IMPLANT COMPONENTS udziela DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI na łączniki TYTAN™ i GOLD™.

5-letniej gwarancji na łączniki z tlenku cyrkonu na bazach tytanowych, suprastruktury, belki TYTAN™ i GOLD™.

Gwarancja obejmuje również implanty stomatologiczne obciążone komponentami APOLLO.

DO KAŻDEGO KOMPONENTU APOLLO DOŁĄCZANY JEST CERTYFIKAT GWARANCYJNY

 

SZCZEGÓŁY GWARANCJI NA KOMPONENTY IMPLANTOLOGICZNE APOLLO


INFORMACJE WSTĘPNE

• gwarancja obejmuje łączniki i inne komponenty implantologiczne opatrzone zastrzeżoną nazwą APOLLO®.

Są one wytwarzane i dystrybuowane przez Pracownię Techniki Dentystycznej ALMADENT.

 

APOLLO IMPLANT COMPONENTS jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania rynku implantologicznego na indywidualne rozwiązania dla protetyki stomatologicznej na implantach.

Wszystkie produkty wytwarzane są z bezkompromisową precyzją i odpowiadają najwyższym światowym standardom. 

Są kompatybilne z innymi produktami implantologicznymi oferowanymi na rynku.

Potwierdzeniem naszego doświadczenia jest wieloletnia współpraca z lekarzami w zakresie realizacji różnorodnych prac protetycznych, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii i urządzeń najnowszej generacji. 

 

OKRES GWARANCJI NA PRODUKTY APOLLO

Dzięki bardzo wysokiej jakości materiałów i zachowaniu najwyższej staranności przy produkcji ustalone zostały następujące okresy gwarancji:

  • dożywotnia - dla łączników TYTAN™ i GOLD™

  • 5-letnia - na łączniki hybrydowe CERCAM® (tlenek cyrkonu + baza tytanowa). Suprastruktury, belki, mosty wykonane z tytanu - TYTAN™ i GOLD™, a także wykonane z chromo kobaltu.

  • Okres 5-letni liczy się od daty wystawienia certyfikatu.

ZAKRES GWARANCJI

Jako producent łączników i innych komponentów implantologicznych APOLLO® udzielamy gwarancji w następujących przypadkach:

1. Kiedy produkt ma wady materiałowe lub wykonawcze, czyli nie spełnia norm jakości przyjętych przez Pracownię Techniki Dentystycznej ALMADENT.

2. W przypadku gdy dojdzie do zniszczenia (uszkodzenia) implantu po osadzeniu na nim łącznika APOLLO® wraz z uzupełnieniem i po ich normalnym obciążeniu czynnościowym, wówczas roszczenie reklamacyjne powinno być skierowane do firmy dostarczającej implant. Jeżeli firma dostarczająca implant odmówi udzielenia gwarancji na implant wyłącznie  z powodu zastosowania łącznika APOLLO®, a lekarz spełnia warunki kwalifikacji oraz przestrzega procedury roszczenia, to Pracownia Techniki Dentystycznej ALMADENT zwróci lekarzowi rzeczywiste, możliwe  do weryfikacji koszty zakupu nowego implantu oraz ponownie nieodpłatnie dostarczy  nowy łącznik. Zwrot kosztu zakupu nowego implantu zostanie zrekompensowany w postaci produktów APOLLO®. Opisana sytuacja jest dodatkowym  zobowiązaniem producenta wyrobów APOLLO®  wobec lekarza.

3. Kiedy kontrola pacjenta po implantacji i obciążeniu implantu następuje nie rzadziej niż co 6 miesięcy.


Wyłączenie gwarancji następuje w chwili pisemnego odstąpienia od niej z powodów (klinicznych lub technicznych) niezależnych od ifrmy produkującej komponenty APOLLO. Wyłączenie gwarancji następuje poprzez pisemne porozumienie stron za pomocą stosownego formularza.


PROCEDURA REKLAMACYJNA


Skuteczne skorzystanie z gwarancji wymaga spełnienia poniżej przedstawionych warunków:

1. Zgłoszenie reklamacji do Pracowni Techniki Dentystycznej ALMADENT musi być zgłoszone w ciągu 60 dni od daty stwierdzenia wady produktu.

2. Zgłoszenie musi być zgodne z podaną procedurą

3. Lekarz musi skontaktować się z Pracownią Techniki Dentystycznej ALMADENT w celu uzyskania formularza reklamacyjnego oraz instrukcji zwrotu reklamowanego produktu.

4. Wypełniony formularz reklamacyjny lekarz odsyła do pracowni ALMADENT wraz z reklamowanym produktem

5. Wszystkie odesłane produkty muszą być wysterylizowane i odpowiednio zapakowane, tak aby zostały spełnione wymogi dotyczące materiałów stanowiących zagrożenie.

6. W przypadku zgłoszenia reklamacji z powodów opisanych w pkt.3 c)., lekarz zobowiązany jest przesłać dokumentację danego przypadku, z oświadczeniem, iż nie było przeciwwskazań do zastosowania leczenia implantologicznego. 

Ponadto lekarz musi dostarczyć pisemną odmowę uznania reklamacji od firmy dostarczającej implant ze wskazaniem, iż powodem odmowy jest zastosowanie łącznika APOLLO®.

7. Warunkiem do złożenia reklamacji jest brak zaległości w rozliczeniu bieżących zobowiązań finansowych wobec Pracowni Techniki Dentystycznej ALMADENT.

8. Reklamowany produkt lekarz dostarczy do Pracowni Techniki Dentystycznej ALMADENT na swój koszt, własnym staraniem. Natomiast koszty przesyłki zwrotnej pokryje pracownia.


ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

REKLAMACJA NIE MOŻE BYĆ UZNANA JEŻELI:

1. Uszkodzenie lub zniszczenie całego implantu lub innej struktury implantologicznej wraz z produktem APOLLO® spowodowane będzie wypadkiem lub urazem spowodowanym przez pacjenta lub osobę trzecią.

2. Utrata implantu nastąpi u pacjenta, u którego były przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu implantologicznego.

3. Gdy nastąpi utrata struktury  implantologicznej wskutek normalnego zużycia

Podane warunki są wyczerpujące w odniesieniu do produktów APOLLO® i nie dotyczą innych korzyści lub wyrównania szkód takich jak koszty laboratoryjne i koszty zabiegów klinicznych itp.


ZMIANY LUB WYCOFANIE WARUNKÓW ZGŁASZANIA REKLAMACJI W RAMACH UDZIELONEJ GWARANCJI.


Pracownia Techniki Dentystycznej zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania w/w warunków w dowolnym terminie bez powiadomienia. Jednakże zmiany warunków     lub wycofanie udzielonych gwarancji nie dotyczą produktów APOLLO® zastosowanych u pacjentów a wszystkie zobowiązania finansowe lekarza z tego tytułu zostały uregulowane przed datą dokonania zmian lub wycofania niniejszych warunków.


Przedłożone warunki są ważne i obowiązują od dnia 01.04.2015 r.

 

                                                                  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zdognie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.